Banner do tekstu Jak korzystać ze sztucznej inteligencji bezpiecznie i zgodnie z prawem, biały napis na fioletowym tle oraz zdjęcie autorki

Jak korzystać ze sztucznej inteligencji bezpiecznie i zgodnie z prawem

Nowe technologie kuszą innowacyjnością i nieszablonowymi rozwiązaniami. Ich twórcy zazwyczaj przeprowadzają testy zanim udostępnią nowe narzędzie użytkownikom. Natomiast nie zawsze na samym starcie gwarantują całkowite bezpieczeństwo przy wykorzystywaniu nowych funkcjonalności.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że dynamiczny rozwój narzędzi działających z wykorzystaniem AI powoduje presję i poszczególnym firmom bardzo zależy na czasie. Czy można zatem korzystać ze sztucznej inteligencji bez obaw o bezpieczeństwo i zgodność z prawem? Oto krótki przewodnik po podstawowych zasadach.

Z tego wpisu dowiesz się między innymi:

Nie wszędzie można korzystać ze sztucznej inteligencji

1 kwietnia 2023 roku ChatGPT został zablokowany we Włoszech. [1] Włoski organ uznał, że aplikacja narusza zasady wskazane w RODO. Między innymi nie wskazuje podstaw przetwarzania danych, a poza tym w narzędziu są przetwarzane dane osób poniżej 13. roku życia bez zgody opiekunów. OpenAI zaktualizował swoją politykę prywatności i 27 kwietnia 2023 roku ChatGPT został odblokowany we Włoszech. [2]

Natomiast ChatGPT jest blokowany nie tylko na poziomie państw. Wielkie korporacje, na przykład Samsung, również nie powalają na używanie narzędzi AI. [3]

Jak korzystać ze sztucznej inteligencji? Ostrożnie!

Korzystając z aplikacji opartych o AI, przekazujemy swoje dane bezpośrednie. Czyli między innymi imię, nazwisko, a nawet numer karty płatniczej (jeśli zdecydujemy się na płatną wersję danego narzędzia). Ponadto przekazujemy również szereg innych danych już w czasie korzystania z systemów.

To na przykład wizerunek swój lub innych osób (jeśli udostępniamy w narzędziu fotografie). Zdarza się, że wprowadzamy listy klientów, informacje strategiczne czy nawet poufne. Robimy to w konkretnym celu – chcemy, aby narzędzie opracowało dla nas potrzebą treść – tekst lub grafikę. Czy to bezpieczne?

Przywołany powyżej Samsung zakazał wykorzystywania narzędzi AI między innymi z uwagi na niebezpieczeństwo przetwarzania danych na zewnętrznych i obcych serwerach oraz nieodwracalną utratę kontroli nad danymi. Pod tym hasłem kryje się między innymi zagrożenie wycieku danych.

Jak korzystać ze sztucznej inteligencji zgodnie z prawem

W Unii Europejskiej od 2018 roku obowiązuje przy przetwarzaniu danych osób fizycznych rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), czyli w skrócie RODO.

Przepisy te mają zastosowanie również w przypadku narzędzi działających w oparciu o sztuczną inteligencję.

Jak korzystać ze sztucznej inteligencji z poszanowaniem RODO

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Co to oznacza w praktyce? Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie przedstawionych informacji.

W szczególności na podstawie danych takich, jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych przez narzędzia AI

Dokonywanie zaś na tych danych różnych czynności możemy zakwalifikować jako ich przetwarzanie. To z kolei definiujemy jako operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

Czyli zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Jeśli chcesz korzystać ze sztucznej inteligencji bezpiecznie i w zgodzie z obowiązującym prawem, musisz każdą z tych czynności wykonywać zgodnie z RODO i przyjętymi w nim zasadami.

Jak korzystać ze sztucznej inteligencji jeszcze bezpieczniej

Gdy wprowadzamy dane do narzędzi AI, istnieje ryzyko, że stracimy nad nimi kontrolę. Aplikacje ciągle są rozwijane, a ich regulaminy przeważnie nie są aktualizowane na bieżąco. Oprócz tego, gdy analizujemy polityki prywatności tych narzędzi, możemy niekiedy dostrzec brak spójności z RODO. Może to oznaczać, że właściciel platformy nie spełnia wszystkich obowiązków nałożonych na niego w danej lokalizacji. A to z kolei rodzi ryzyko związane z przetwarzaniem danych.

Pamiętajmy, że działanie narzędzi AI opiera się w głównej mierze na wykorzystywaniu danych wprowadzonych przez innych użytkowników. Wprowadzając dane, udostępniasz je danej platformie, która może się na nich „uczyć”. Proces ten nazywa się trenowaniem na danych.

Trenowanie na danych

ChatGPT dzięki trenowaniu doskonali się, dlatego wskazuje wykorzystywanie wprowadzonych danych jako uzasadniony interes – swój i innych użytkowników. Pamiętaj, że możesz wykorzystać uprawnienie jakie daje Ci RODO i zgłosić sprzeciw.

Możesz wyłączyć trenowanie na danych wprowadzonych przez Ciebie – trwa to krócej niż minutę. Jak to zrobić? Po instrukcję wideo zajrzyj na mojego Instagrama i zobacz rolkę, w której tłumaczę, jak wyłączyć trenowanie

Zawsze zwracaj uwagę na to, jakie dane wprowadzasz do narzędzi AI. I nie zapominaj, że sztuczna inteligencja również… popełnia błędy. Niemożliwe? A jednak!

Algorytm w systemach wykorzystujących sztuczną inteligencję nie zawsze działa zgodnie z oczekiwaniami. Odpowiedzi na komendy i zapytania niekiedy rażąco rozmijają się ze stanem faktycznym. W skrajnych przypadkach podanie nieprawdziwych informacji, a następnie ich rozpowszechnienie, może prowadzić do naruszenia dóbr osobistych. Dlatego tak ważna jest umiejętność weryfikacji uzyskanych informacji.

Jak korzystać ze sztucznej inteligencji i nie chodzić na skróty

Po lekturze tego artykułu, analizując kwestie bezpieczeństwa danych w narzędziach AI, możemy wyróżnić trzy drogi postępowania:

 1. Całkowity brak korzystania z narzędzi i rozwiązań AI.
 2. Korzystanie z narzędzi bez żadnych ograniczeń, skoro i tak każdy ma do wszystkiego dostęp bez odpowiedzialności.
 3. Wykorzystywanie technologii i minimalizowanie ryzyka.


Jeżeli czytasz ten tekst, z pewnością zależy Ci zarówno na możliwościach, jakie dają rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, jak i na bezpiecznym korzystaniu z tej technologii. Zawsze, gdy korzystasz z narzędzi AI w pracy lub na potrzeby prywatnych projektów, zastanów się:

 • jakie konkretnie dane wprowadzasz,
 • jak przebiega proces wykorzystywania tych danych,
 • czy dane są bezpieczne,
 • czy podmiot udostępniający narzędzie wdrożył procedury bezpieczeństwa,
 • kto będzie miał dostęp do wprowadzonych danych,
 • czy jesteś w stanie usunąć te dane.

Jak minimalizować ryzyko

 1. Sprawdzaj zasady korzystania z danego narzędzia przed wprowadzeniem danych oraz analizuj konsekwencje używania konkretnych rozwiązań.
 2. Uważnie wprowadzaj dane, zwracaj uwagę na informacje poufne i dane mogące zidentyfikować inne osoby.
 3. Nie napędzaj baz narzędzi swoimi danymi. Wyłącz trenowanie na swoich danych i zapisywanie historii.
 4. Sprawdzaj w swoich umowach, czy w ramach nawiązywanych współprac, również w przypadku wykonywania usług na Twoje zlecenie, kontrahenci korzystają ze sztucznej inteligencji w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
 5. Postaw na edukację i staraj się być na bieżąco. Sprawdzaj aktualne informacje w zaufanych źródłach.

Razem z Beatą Wierzchowską stworzyłyśmy kurs o wykorzystywaniu zasobów sztucznej inteligencji w marketingu. Sprawdź szczegóły i wykorzystuj marketingowy potencjał narzędzi AI legalnie.


Po wiedzę i praktyczne wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z narzędzi działających w oparciu o sztuczną inteligencję zapraszam Cię też na moje konto na Instagramie!

A o tym, jak regulacje prawne związane z AI wpływają na naszą codzienność, usłyszysz w jednym z odcinków mojego podcastu. Zapraszam do posłuchania!


Źródła:

[1] ChatGPT zablokowany we Włoszech.

[2] ChatGPT odblokowany we Włoszech.

[3] Samsung nie zezwala na wykorzystywanie sztucznej inteligencji.