POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data pierwszej publikacji

01 września 2018 roku

Data ostatniej aktualizacji

05 grudnia 2022 roku

Hello, hello, hello!

Czy widziałaś/widziałeś dwie tak samo wyglądające strony internetowe? Zakładam, że raczej nie. Jeśli każda ze stron różni się w warstwie zewnętrznej, tej którą widać na pierwszy rzut oka to pomyśl, ile różnic jest w warstwie schowanej, tej której nie widać?

Właśnie dlatego kopiowanie polityk prywatności mija się z celem. Od razu widać, te które zostały skopiowane. Zachęcam Cię zatem do stworzenia swojej własne, dedykowanej tylko dla Ciebie – Twoja wizytówka w Internecie na to zasługuje

A tymczasem wracamy do ochrony danych…

Traktuję Twoje dane oraz ich ochronę odpowiedzialnie i poważnie. Bardzo proszę o zapoznanie się z przygotowanym dla Ciebie dokumentem. Są w nim zawarte zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Moja działalność będzie się rozwijać. Razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz dokument, który właśnie czytasz. Wobec powyższego zachęcam Cię do zaglądania do tej zakładki regularnie.

Dla Twojej wygody na początku dokumentu podaję informację o aktualizacji Polityki Prywatności.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Skontaktuj się ze mną

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem kontakt@krzywicka.pl oraz numerem telefonu: + 48 794 509 753.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Krzywicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krzywicka Kancelaria Adwokacka ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie przy ulicy Adama Mickiewicza 64/30, 01 – 650 Warszawa, NIP 9462552483, REGON 384809061. 

Co zawiera ta polityka?

Znajdziesz tu informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzamy Twoje dane oraz podstawy prawne, które nam to umożliwiają, o narzędziach jakie wykorzystujemy w ramach strony, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.

 1. Pamiętaj, że kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail czy zapisując się do newslettera, przekazujesz mi swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres poczty e-mail.

 2. Zapewniam, że dokładam wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne.

 3. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantuję, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych mi danych.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

 1. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana/zmuszany do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e‑mail lub zapisu do newslettera.

 2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazuję dokładnie, jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.

 3. Korzystam z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek. Szczegóły znajdziesz w tym dokumencie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wiem, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mam także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet.

 2. Dokładam jednak wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Twoich danych.

 3. Już na tym etapie chcę Cię poinformować, że nie wszystkie uprawnienia będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z mojej złej woli, lecz z natury przepisów prawa.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych:

CEL

PODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Obsługa poczty

Wysyłając wiadomość, przekazujesz adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj, proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jakie dane przetwarzam:

 • Twoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane wskazane w treści wiadomości;

Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO

Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego, jako administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu.

Jakie dane przetwarzam:

 • Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, dane wskazane w fakturach, rachunkach oraz inne przekazane mi dane.

Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej

W tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Jakie dane przetwarzam:

 • Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, dane wskazane w fakturach, rachunkach oraz inne przekazane mi dane.

Wykorzystanie cookies na stronie

Podstawą jest Twoja zgoda, która jest udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.

Jakie dane przetwarzam:

 • Twoje IP oraz zachowanie na moich stronach internetowych;

Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. na Facebooku

Podstawą przetwarzania jest uprawnienie mnie jako administratora Twoich danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda w przypadku np. dołączenia do grupy na Facebooku.

Jakie dane przetwarzam:

 • Twoje IP oraz zachowanie na moich stronach internetowych; Twoja dane wskazane w publicznym profilu na Platformach META np. miejsce zatrudnienia, wizerunek (zdjęcie profilowe).

Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

Jest to prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jakie dane przetwarzam:

 • Wszystkie dane wymienione w tej tabeli.

Księgowy/rachunkowy

Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jakie dane przetwarzam:

 • Imię nazwisko, NIP, REGON, dane dotyczące Twojej działalności gospodarczej, adres;

Wysłanie newslettera

W celu wysłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli zgody udzielonej tuż przed zapisaniem się do newslettera oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego, kierowanego do Ciebie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego, jako administratora, prawnie uzasadnionego interesu.

Jakie dane przetwarzam:

 • Imię, nazwisko, adres e-mail;

Zarządzanie kontem i rejestracja użytkownika

Poprzez założenie konta podajesz swoje dane, tj.: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Cele przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także cele archiwalne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

Jakie dane przetwarzam:

 • Imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, NIP, dane o prowadzonej działalności gospodarczej;

Złożenie zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży/udostępnienie treści cyfrowej

Poprzez złożenie zamówienia podajesz dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane mi w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży na raty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać, np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych na fakturach. Więcej o swoich prawach przeczytasz w dalszej części tego dokumentu.

Jakie dane przetwarzam:

 • Imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, NIP, dane o prowadzonej działalności gospodarczej;

Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy

 

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

Jakie dane przetwarzam:

 • Imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, NIP, dane o prowadzonej działalności gospodarczej;

TWOJE PRAWA

 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja, jako administrator Twoich danych, otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.

 2. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.

 3. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.

 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.

 6. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

 7. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Pamiętaj, proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw złej woli, a natura przepisów prawa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem platformy oraz sprzedażą produktów elektronicznych.

 2. Zapewniam jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam, i zawsze kieruję się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

 3. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

 4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystam, zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską.

 5. Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym 

 • H88 S.A z siedzibą w Poznaniu przy ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: PL 7822622168, REGON: 364261632, KRS: 0000612359 – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z poczty elektronicznej; 

 • Kamil Karczmarczuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamil Karczmarczuk OXY.PL ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Lublinie (20-518 Lublin), przy ulicy Krężnickiej 222a, NIP 9462569207 – w celu uzyskania wsparcia technicznego oraz administracyjnego w zakresie prowadzenia strony internetowej, w tym sklepu online, obsługi klienta, wsparcia w prowadzeniu sklepu online.

 • iFirma, FIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241b, 53-234 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu pod numerem KRS 0000281947, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, kapitał zakładowy: 640.000 PLN w pełni opłacony– firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;

 • PayU – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;

 • Przelewy 24 – PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący usługi na rzecz użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887 – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;

 • Michał Jaworski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Better Profits Michał Jaworski, ul. Bielawy 22, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 665-263-01-38 – w celu obsługi platformy kursowej WP IDEA, na której znajdują się kursu online Administratora; 

 • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu wysłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail; 

 • Justyna Kozakiewicz, ul. Rembowskiego 56/60/81, 95 – 100 Zgierz – w celu uzyskania wsparcia technicznego oraz administracyjnego w zakresie prowadzenia strony internetowej, w tym sklepu online, obsługi klienta, obsługi newslettera wsparcia w prowadzeniu sklepu online;

 • Paulina Błajet-Charkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Marketingowe Inspiracje Paulina Błajet-Charkiewicz”, z siedzibą ul. Zwycięzców 34, 03-938 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP 5272462881 oraz REGON 385384976 – wsparcie marketingowe i techniczne;

 • Spotify AB z siedzibą pod adresem: Regeringsgatan 19, 111 53, Sztokholm, Szwecja – w celu osadzania materiałów audio na moich stronach,

 1. Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym: 

 • Vimeo, Inc. – serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie;

 • Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;

 • YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach;

 • Pixel Meta – narzędzie marketingowe;

 • Stripe Ltd. – platforma służąca do płatności online.

 1. W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

a) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,

b) Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

c) YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399,

d) LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

e) Vimeo, Inc. –  https://vimeo.com/features/video-privacy,

f) Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

g) Spotify: – https://www.spotify.com/pl/legal/privacy-policy/

PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.

 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe.

 4. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”).

 5. Cookies mogą być usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej („Cookiem sesyjne”), a także mogą być zachowywane na Twoim urządzeniu i pozwalają na rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na moich stronach („cookies trwałe”).

 6. Cookies mogą być niezbędne do funkcjonowania odwiedzanej przez Ciebie strony i jeśli nie wyrazisz zgody na ich działanie, to strona może nie działać prawidłowo.

 7. Cookies mogą służyć działaniom analitycznym dzięki czemu możliwa jest analiza ilości wizyt i zbieranie informacji oraz ruchu na moich stronach, dzięki czemu mogę udoskonalać moje działania w sieci

 8. Cookies mogą pochodzić na mojej stronie również od dostawców zewnętrznych, które są zastosowane na żądanie dostawcy zewnętrznego wskazanego w dalszej części polityki.

 9. Cookies dostawców zewnętrznych mogą służyć do personalizacji treści, pomiar reklam i treści, informacje na temat ich odbiorców i rozwój ich produktów.

 10. Pamiętaj, proszę, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.

 11. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Vimeo, Spotify;

 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Meta Pixel.

 1. Pamiętaj, że jeśli nie chcesz, aby informacje o odwiedzanych przez Ciebie stronach były zapisywane w historii Twojej przeglądarki, możesz skorzystać z trybu incognito, jeśli przeglądarka, z której korzystać ma taką funkcję.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona internetowa.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Prowadzę profile na platformach społecznościowych, a moje strony internetowe zawierają wtyczki przekierowujące do nich.

 2. Jestem administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzam głównie w celu zarządzania moim profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami.

 3. Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach więc zachęcam Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzam danych gromadzonych przez platformy społecznościowe w własnych celach.

 4. Wtyczki prowadzące do moich profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z moim profilem po kliknięciu w ikonę platformy.

 5. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z moje strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik.

 6. Jeśli nie chcesz by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności zalecam wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.

 7. W ramach moich stron znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do naszych profili na wskazanych poniżej platformach, wskazuję także polityki prywatności platform tak byś mogła/mógł zapoznać się z nimi zgodnie z naszymi zaleceniami:

 

USŁUGA NEWSLETTER

 1. Świadomie dobieram dostawców usług, z których korzystam, tak aby zapewnić Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych.

 2. Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.

 3. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Szczegółowe informacje znajdziesz w polityce prywatności dostawcy usługi https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy i oświadczeniu dotyczącym bezpieczeństwa https://www.mailerlite.com/legal/security-statement

 4. Twoje dane, tj. imię oraz Twój e-mail, podane w formularzu zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.

 5. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

 6. Gwarantuję Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

 7. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera, który jest umieszczony w wysyłanych przeze mnie wiadomościach.

 8. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony mój, jako administratora danych, interes.

 9. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym mnie w zakresie wysyłki newsletteru, z którymi zawarłam odpowiednie umowy. 

 10. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 11. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 12. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych.

 2. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

 3. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej. Listę polików Cookiem używanych przez Google Analytics znajdziesz po kliknięciu linku: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies

 4. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

 5. Korzystam z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom mogę np. dopasować moją ofertę.

 6. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH MÓJ FANPAGE NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE (@krzywicka_pl)

 1. Dane osobowe osób odwiedzających mój fanpage będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”).

 2. Dane te uzyskałam od Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia) oraz z Twojego publicznego profilu na platformie internetowej Facebook lub Instagram.

Przetwarzam dane osobowe osób, które: 

Dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”

Dołączyły do grupy tematycznej dostępnej na platformie Facebook zarządzanej przez Administratora poprzez kliknięcie „Dołącz do grupy”

Skorzystali z opcji chat celem skontaktowania się z Administratorem

Opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,

 

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • w celu zarządzania niniejszym fanpage’m na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz informowania za jego pomocą o swojej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, kampanii, akcji, które organizuję oraz swojej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook i Instagram (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO),

 • w celach statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie moimi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie moimi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Będę przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram,

 • inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook lub Instagram, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe – jeśli zostało osadzone),

 • inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger lub chat,

 • anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage`a gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 1. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

 • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,

 • dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;

 • dane osobowe gromadzone przez Instagram, tj. historia wpisów, historia aktywności w relacjach, wiadomościach i chacie, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Instagrama;

 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook; 

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.

 2. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora a przetwarzanie danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.

 3. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.

 4. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 5. Informuję Cię, że nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a która wywołałaby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób by na nie istotnie wpływała.

 6. Mając na uwadze międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach platformy Facebook i Instagram, Meta Platforms Ireland Ltd. Może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook i Instagram w polityce prywatności. Nie martw się jednak, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Meta oświadczył, że wdrożył standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Meta oznacza, że Twoje dane są bezpieczne. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. 

PIKSEL META

 1. Piksel Meta to umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku i/lub Instagramie do osób, które odwiedziły naszą stronę lub konkretne produkty.

 2. Dostawcą usługi jest Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia

 3. Chcę, żebyś był świadomy, że informacje zbierane od Ciebie poprzez korzystanie z Piksela Meta są anonimowe. Niemniej mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie, zebranymi w ramach platformy społecznościowej, jaką jest Facebook i/lub Instagram.

 4. Na swojej stronie korzystam z tego narzędzia. Jest to umotywowane moim, jako administratora, prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

 5. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów firmy Meta znajdujących się poza Unią Europejską, w tym w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Meta zapewnia jednak, że stosuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/policy/

 6. Więcej o tym narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW VIDEO 

 1. Umieszczam na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisów YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC oraz Vimeo, Inc.

 2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.

 3. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj materiału video.

CZAS PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel.

 2. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie zgłoszone tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przetwarzam przez okres:

3 lub 6 lat + 1 rok

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie.

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.

do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Materiały umieszone na tej stronie internetowej stanowią własną intelektualną twórczość administratora i podlegają ochronie prawnej.

 2. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

 3. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz do nas wiadomość, a my udzielimy Ci wyczerpującej odpowiedzi.

 4. Pamiętaj też proszę, że udostępniane treści mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz nie zastępują indywidualnej porady eksperckiej.

 5. Na koniec przypominamy, że treść tej Polityki może ulec zmianie, np. kiedy zmienimy dostawcę usług lub zakres funkcjonalności na stronie. Dla Twojej wygody data aktualizacji polityki jest podana na początku Polityki.

To już wszystko, co chciałam Ci przekazać!

Dziękujemy za Twój poświęcony czas.

Kasia Krzywicka z Zespołem