Pomoc

Nie wiesz jaki produkt wybrać? Odpowiedz na poniższe pytania i sprawdź ofertę skierowaną bezpośrednio dla Ciebie i Twojego biznesu!

Pytanie 1 na 10
0%
Czy masz swoją stronę internetową lub planujesz w najbliższej przyszłości?
Czy planujesz w najbliższej przyszłości lub w tym momencie wysyłasz newslettera, w którym od czasu do czasu informujesz o swojej ofercie lub prezentujesz produkty lub usługi, które sprzedajesz?
Czy planujesz w najbliższej przyszłości lub w tym momencie sprzedaż produktu fizycznego (np. ubrania, elektronika, ceramika)?
Czy planujesz w najbliższej przyszłości lub w tym momencie sprzedaż usługi* cyfrowej lub produktu online np. ebooki, kursy online
*usługa online to nie jest tutaj rozumiana jako konsultacja online
Czy planujesz w najbliższej przyszłości lub w tym momencie udostępnianie platformy subskrypcyjnej np. akademia online, klub członkowski?
Czy planujesz w najbliższej przyszłości lub już teraz prowadzić konsultacje online?
Czy należysz do grupy mastermind lub planujesz w najbliższej przyszłości?
Czy prowadzisz fanpage na Facebooku?
Czy korzystasz obecnie lub będziesz w przyszłości z wirtualnego wsparcia?
Czy planujesz oddelegowanie zadania polegającego na stworzeniu Twojej strony internetowej do zewnętrznej firmy?