Jak regulacje prawne wokół sztucznej inteligencji (AI ACT) wpływają na biznes i społeczeństwo?

W dzisiejszym odcinku zgłębimy kwestie związane z AI ACT – pierwszym na świecie aktem prawnym regulującym sztuczną inteligencję.

W materiale koncentruję się na omówieniu kluczowych zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, takich jak:

  • utrata kontroli nad AI,
  • brak transparentności oraz
  • wyzwania związane z bezrobociem technologicznym.

Przedstawię także informacje na temat aktualnego etapu prac nad Rozporządzeniem oraz najważniejsze – kiedy można się spodziewać, że AI ACT wejdzie w życie!

Jednym z istotnych punktów, które omawiam w tym odcinku, jest to, jakie rozwiązania proponuje AI ACT w celu odpowiedzi na te zagrożenia.

Dowiesz się również, jakie korzyści mogą wynikać z właściwie dostosowanego prawa regulującego sztuczną inteligencję.

Zapraszam do odsłuchu, aby dowiedzieć się, jak przyszłość sztucznej inteligencji wpływa na świat e-commerce, a także jakie kroki podejmuje unijny ustawodawca, aby zapewnić zrównoważony rozwój tej szalenie ciekawej technologii!

Posłuchaj odcinek