Banner do tekstu Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką również przy usługach, biały napis na fioletowym tle

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – również przy usługach

Informacja oznaczona jako „najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką” na dobre zagościła już w sklepach internetowych. Przedsiębiorcy oferujący produkty i usługi dla konsumentów mają taki obowiązek od 1 stycznia 2023 roku. Konieczność wskazywania najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką jest próbą ukrócenia „manipulowania cenami”. Takie praktyki obserwowaliśmy wcześniej szczególnie podczas wyprzedaży sezonowych, a często również Black Friday.

Z tego wpisu dowiesz się między innymi:

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wg prawa unijnego i krajowego

Co istotne dyrektywa [1], która wprowadza konieczność informowania o najniższej cenie z ostatnich 30 dni przed obniżką, określa, że informacja o cenie obejmuje tylko kupowane przez konsumentów produkty.

Polski ustawodawca rozszerzył jednak zakres wprowadzanych zmian w polskim prawie poprzez znowelizowanie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168) [2] i objęcie konieczności informowania o najniższej cenie z ostatnich 30 dni przed obniżką również usług.

Jak prawidłowo informować o najniższej cenie z ostatnich 30 dni przed obniżką

Artykuł 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168) wskazuje zakres stosowania ustawy jako sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutki nieprzestrzegania jej uregulowań.  Natomiast obowiązek informowania o obniżonej cenie precyzuje art. 4:

„W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru lub usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (…)”.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – opinia RPO

Objęcie wskazanymi wymogami również cen usług potwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich. W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiły się wyrażone wprost zalecenia:

  • Zgodnie z obowiązującymi od początku 2023 roku przepisami przedsiębiorcy muszą odpowiednio informować konsumentów o obniżeniu ceny towaru lub usługi.
  • Obok informacji o promocyjnej cenie powinna być zatem umieszczona informacja o najniższej cenie danego towaru lub usługi obowiązującej w ciągu ostatnich 30 dni.

W czerwcu 2023 roku pojawił się w Biuletynie RPO obszerny artykuł. Konieczność umieszczania takiej informacji określona jest tam jako praktyka, która chronić ma konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi [3].

Opinia UOKiK w sprawie najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką

Również na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów możemy przeczytać artykuł na ten temat [4]. Tekst z 8 maja 2023 roku zawiera potwierdzenie, iż obowiązek wskazany w ustawie o informowaniu o cenach dotyczy nie tylko produktów, lecz również usług świadczonych przez przedsiębiorców:

„(…) Przepisy dotyczące prezentowania informacji o najniższej cenie towaru lub usługi z 30 dni przed obniżką stosuje się do towarów i usług, co do których odrębne ustawy nie zawierają odmiennych regulacji dotyczących zasad informowania konsumentów o obniżkach cen towarów lub usług. Regulacje sektorowe nakładające na przedsiębiorców obowiązek publikacji cennika (np. na stronie internetowej, w sposób „zwyczajowo przyjęty”) nie wyłączają obowiązku stosowania ustawy o informowaniu o cenach (…)”.

W treści artykułu podlinkowany jest osobny, specjalnie przygotowany dokument z wyjaśnieniami Prezesa UOKiK [5]. W publikacji dostępne jest nie tylko omówienie interpretacji przepisów, znalazły się w niej również przykłady prawidłowej i błędnej realizacji obowiązku.


Interesują Cię nowe przepisy i aktualizacje prawnych aspektów e-commerce? Zapraszam na bloga Dimotely! To tutaj zamieszczam przeglądowe, opracowane prostym językiem teksty, z których dowiesz się, jak działać w zgodzie z obowiązującym prawem.

Polecam też mój podcast Przepis na e-Commerce na Spotify i YouTube.

Jeżeli Twoja firma potrzebuje indywidualnych konsultacji na temat informowania o cenach lub innych zagadnień związanych z ecommerce, skontaktuj się ze mną. Napisz pod adres: kontakt@krzywicka.pl


Źródła:

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A31998L0006

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000915/U/D20140915Lj.pdf

[3] https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-konsumenci-obnizki-ceny-promocje-uokik-wideo-odpowiedz

[4] https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=19551&news_page=8

[5] https://uokik.gov.pl/download.php?plik=27128